603 - 5885 1250 (4 lines) info@mes100.com

BIM SEMINAR AT KOTA KINABALU, SABAH

Topic: Pelaksanaan BIM dalam Projek Kerajaan / How to Implement BIM in JKR’s Projects

Venue: JKR Sabah Dewan Sri Kinabatangan

Date: 23 August 2022

BEM Approved CPD Hours: 7    (Ref. No.: BEM/REG/12Jld. 9 (508))

Speakers:

Ir. Ahmad Ridzuan bin Abu Bakar,  Ir. Ts. Mohd Faiz bin Shapiai,  En. Muhammad Iyas bin Mahzan

En. Razak Wong Chen Keng,  En. Bryan Ewe Teik Tsia

Objective:

Seminar ini dianjurkan oleh CP Development (M) Sdn Bhd dengan sokongan JKR bagi meningkatkan tahap kesedaran dan kesediaan penggiat industri pembinaan khususnya para jurutera awam tentang pelaksanaan BIM dalam projek Jabatan Kerja Raya (JKR). Para penceramah terdiri daripada pakar yang berpengalaman dan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan BIM bagi projek Kerajaan. Seminar ini dapat memberi manfaat dan pengetahuan kepada perunding, kontraktor dan pelbagai agensi kerajaan untuk bersama-sama menjayakan pelaksanaan BIM dalam projek-projek kerajaan seterusnya merealisasikan hasrat pendigitalan sistem penyampaian projek dan pengurusan aset menyeluruh.

Organizer: CP Development (M) Sdn Bhd

Co-organizers: JKR Malaysia, JKR Sabah

× WhatsApp Help